Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PINAR KİMYA ÇEVRE POLİTİKASI

Biz; Pınar Kimya olarak, kimyasallarımızın üretiminde, satışında ve satış sonrası hizmetlerimizde oluşabilecek çevre kazalarını önlemeye yönelik tedbirler almayı, kirlilik ve atık kontrolünü sağlamayı kendimize ilke edindik.

Doğal kaynak ve hammadde kullanımını çevreyi korumak koşulu ile arttırmanın işletmelere ve Türkiye ekonomisine enerji tasarrufu sağlamak olarak geri döndüğünü vurgulamayı ve bunun yarattığı çevresel etkilerin kontrolünü gönüllülük esasında sürdürmek te hedeflerimiz arasındadır.

Ekonomik, ticari ve sosyal gelişmememizi çevreden ayrı düşünmediğimizi, sürekli çevresel iyileştirme ve çevre korunmasını, günlük işlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirerek bu sistemin uygulanması için gerekli kaynakları sağlamaya çalışıyoruz.

Çevre mevzuatlarına ve kimya sektöründeki mevcut düzenlemelere uymayı özen göstermekteyiz

Ayrıca Pazarda, belirleyici unsurumuzun fiyat ile birlikte, geleneklere saygıdan başlayıp, kalite, çevreye saygı, insan sağlığı, hijyen ve emniyet konusuna kadar çok geniş bir alanda, amaç ve hedefler doğrultusunda ilerlemeyi, her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem verip, çevre faktörünü ön planda tutmaya devam ediyoruz.

Kısacası kalite politikamız:

. Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetinin,

. Çevreye ve doğaya duyarlı olarak üretimin,

. Pazarlama faaliyetleri olarak rekabet gücümüzün,

. Tüm çalışanlarımızın katılımına açık şirket geleneğimizin,

Sürekliliğini sağlayacak kalitede ürünler sunmaktır.